Privacy Policy

Boomschors Vandersteegen wil u graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan Boomschors Vandersteegen niet instaan voor het privacybeleid van de websites die u via links vanuit www.vandersteegen.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door Boomschors Vandersteegen door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door Boomschors Vandersteegen of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking

Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en acties

Boomschors Vandersteegen verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Boomschors Vandersteegen voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.

Boomschors Vandersteegen bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de wekelijkse nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Boomschors Vandersteegen heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de Internet Site "www.vandersteegen.be", toebehoort is : Boomschors Vandersteegen, Kapelstraat 103, 3720 Kortessem, contactpersoon : Gijs Vandersteegen

Het gebruik van de data

  • Vanaf uw eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

Geregistreerd serienummer van uw computer (cookie) Archivering van uw verschillende bezoeken aan de site evenals van de pagina's die u het meest bezocht.

  • Indien u reeds een formulier ingevuld hebt :

Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, E-mail adres, andere informatie betreffende de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site.

De verzamelde informatie kan, door Boomschors Vandersteegen of haar commerciële partners, gebruikt worden voor marketingacties.

  • Het opslaan van data in log-files

Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers.

Laatst gewijzigd: 29 februari 2020

Betalen bij levering

24/24u - 7d/7d Online bestellen

Beste keuze Prijs/Kwaliteit

Het hele jaar door ruime voorraad!

Lichte vrachtvoertuigen

Snelle levering - Afhaal ook mogelijk